Ådalen skal have nyt mødested til 15. mio. kroner

20/5 22 - tekst/foto Mogens Greve

En lokal styregruppe har travlt med version 2 af et stort projekt i Skørring

I forlængelse af de initiativer og aktiviteter m.m. projektet ”Liv i Ådalen” for nogle år siden satte i gang, har en styregruppe i nogen tid arbejdet med et projekt i området ved hal og skole i Skørring.

Realdania er også med og fik i efteråret 2021 forelagt skitseprojektet.

 

Der skal lavet nyt projekt

Desværre vendte Realdania tommelen ned – men sagde dog god for tankerne og visionerne i projektet.

Ådalsområdet har således fået cirka et år til at lave et nyt projekt.

Lever projektet op til kravene, er Realdania således stadig med på banen.

Der skal findes en ny arkitekt til at bistå med arbejdet, og i slutningen af marts 2022 blev lokalområdet informeret om status på møder i Hvilsager og Halling Forsamlingshuse.

Fremmødet de to steder var desværre begrænset.

 

Digital Info om Mødestedet

Ådalsområdet har ganske vist en fælles hjemmeside, men den mest dækkende beskrivelse af projektet finder du i et referat fra 2020 på Syddjurs Kommunes hjemmeside.

Selv om projektet siden blev forkastet, er det fundamentale også en del af det nye projekt.

Uddrag af referatet:

 • Mødestedet kan søge om at få op til 4,5 mio. fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden mod en tilsvarende medfinansiering.
  Syddjurs Kommune har bevilget 1 mio.
 • Mødestedet erstatter tre utidssvarende bygninger – dagplejehuset, pavillon med juniorklub/ungdomsklub samt Skørring Forsamlingshus.
 • Forsamlingshus-funktionen med professionelt produktionskøkken og forsamlingslokale til minimum 120 personer integreres i hallen.
  Hallens cafeteria omdannes til køkkenværksted.
  Et nyt produktionskøkken bruges til produktion af skolemad.
  Forsamlingslokalerne kan i dagtimerne bruges til gymnastik og yoga mv.
  Mindre grupper kan også låne lokalerne på skolen, så forsamlingshusets nuværende aktiviteter kan fordeles begge steder.
 • Den del af projektet, som omfatter forbedring af forholdene for dagpleje, juniorklub og ungdomsskolen vurderer Realdania som en kommunal driftsopgave, som de ikke yder støtte til.
  De nye lokaler modsvares af nedrivning af pavillonen med juniorklub og ungdomsskole og af dagplejehuset.
  En foreløbig vurdering viser, at udgifterne til denne del af projektet vil beløbe sig til 4 til 4,5 mio. kr.
  Det indstilles, at Børn og Unge udarbejder et forslag om renovering af dagpleje, juniorklub og ungdomsskole, som forelægges Udvalget for Familie og Institutioner.
  Udvalget tager da stilling til, om man ønsker at den del af projektet skal indgå i budgetforhandlingerne for 2022.

Mødeinvitation i postkasserne

Sammen med sommerfestbladet til IF Ådalens sommerfest i Lime i juni 2022, lagde de frivillige omdelere også en flyer i Ådalens postkasser.

Flyeren inviterer til infomøde om Mødestedet 20. september 2022 i hallen og på skolen.

Til den tid præsenteres tre forskellige scenarier, og borgernes tilkendegivelser er med til at beslutte den endelige retning for projektet.

Ådalsskolen i Skørring – der i 2021 ændrede navn til Ådalens Skole.

Mødestedet er et samarbejde mellem Skørring Forsamlingshus, Ådalens Skole, Børnehuset, Dagplejen, Ungsyddjurs, IFÅ, Ådalshallen, Syddjurs Kommune og Ådalens Distriktsråd.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

X