2LOKAL.DK + 8543.dk 8544.dk

2LOKAL.DK + 8543.dk 8544.dk

Der bruges igen meget energi på at snakke biogasanlæg i Syddjurs Kommune

Mogens Greve - 26. februar 2024

Planer om et biogasanlæg har i en periode igen vakt stor debat i Syddjurs Kommune.

Brdr. Thorsen fortæller på djurslandbiogas.dk om baggrunden for et ønsket biogasanlæg på Djursland.

Lanceringen af Brdr. Thorsens hjemmeside fik en kvart side i Adresseavisen Syddjurs 14. februar 2024.

Indledningsvis fortæller Brdr. Thorsen Biogas på djurslandbiogas.dk, at man sammen med landmændene på hele Djursland ønsker

”at skabe et fælles og lokalt forankret biogasanlæg, som fremtidssikrer landbruget og skaber muligheder for store synergier med turismen og den grønne omstilling.”

Magelig gris på Helgenæs drømmer om et biogasanlæg

Ingen digital modstand i Syddjurs

Forslag om at placere anlægget tæt ved Djurs Sommerland har ifølge medieomtaler mødt stor modstand i turisterhvervet – med Djurs Sommerland i spidsen.

Djurs Sommerland og andre turistaktører anfører til medierne blandt andet mulige lugtgener og trafik med store køretøjer til og fra biogasanlægget som argumenter imod biogasanlægget.

"Både Niras, PlanEnergi og Planafdelingen i Syddjurs Kommune har vurderet at trafikken ikke er en udfordring for projektet,” skriver Brdr. Thorsen på sin hjemmeside.

Der fortælles også om endog meget små lugtgener.

Efter eget udsagn ønsker Brdr. Thorsen Biogas med djurslandbiogas.dk at bringe mere gennemsigtighed og fakta ind i debatten om et biogasanlæg på Djursland.

I et høringssvar sår beredskabsdirektøren tvivl om sikkerheden.

Er et biogasanlæg så vigtigt for os, at vi må se gennem fingre med sikkerheden ...

- eller tager han fejl?

En søgning på Google fandt ikke noget "modpol", hvor modstandere af biogasanlægget selv argumenterer for sine synspunkter.

Debat om biogas i Syddjurs for 12 år siden

Også for 12 år siden var der i Syddjurs Kommune stor debat om et biogasanlæg.

Efter otte ugers høringsfase og store protester valgte Syddjurs Kommune i 2012 at droppe et forslag om et biogasanlæg ved Andi.

Overordnet handlede det dengang om en beliggenhed tættest muligt på varmeværket i Hornslet.

Et efterfølgende forslag om at udpege et område ved Lime til et biogasanlæg mødte ligeledes stor modstand.

Klædt på til biogas på Djursland?

Hvis placeringen ved Djurs Sommerland forkastes, er der igen brugt forgæves tid, ressourcer og penge på forudgående undersøgelser og planlægningsforløb m.m.

28/2 2024 blev forslaget om en placering ved Djurs Sommerland forkastet af byrådet i Syddjurs Kommune.

Sammen med Norddjurs Kommune kigges nu efter en ny placering.

Spørgsmålet er, om det i forbindelse med grøn omlægning giver grøn mening at placere et biogasanlæg tæt på gyllen.

Kan de lokale politikere træffe en holdbar afgørelse om et biogasanlæg uden først at have et tal/mål for den fremtidige mængde af gylle på Djursland?

Forventes mængden af gylle at forblive den samme, giver det god mening med en placering tæt på gyllen.

Forventes en reduceres mængde gylle, kan et biogasanlæg baseres på andet end gylle og måske placeres mere hensigtsmæssigt et andet sted end tæt på landbrugene.

Skeptikere mener, at nye biogasanlæg bremser den grønne omstilling.

Om biogas på 2lokal.dk

Om 2LOKAL

Jeg er så heldig, at det håndværk jeg har arbejdet med en stor del af livet, også var/er hobby.

2(total)LOKAL og artiklerne er hobby

- og med til at holde skrivehåndværket ved lige.

Også her i dit lokalområde ser du skrivehåndværket være afløst af hurtige gør-det-selv tekster på Facebook.

Før du får set dig om, foregår gør-det-selv med hjælp fra kunstig intelligens.

Om nyt så er bedre end "godt gammelt håndværk" ...

- ja, det har mange andre typer håndværkere også tænkt i årenes løb.

Total lokal

Freelance journalist

Mogens Greve

Slotsvej 23, Karlby

8543 Hornslet

CVR 80229151

Kontakt