2LOKAL

2LOKAL

FACEBOOK

Forstå Facebook

Din Facebook profil er et kæmpe stort netsted med dit navn på.

Din profil ejes af Facebook, og du er uden indflydelse på Facebooks løbende ændringer.

Facebook er ejet af aktionærer.

Dine opslag i dit lokalområde er værdiløse for Facebook.

Facebook prioriterer de opslag, der fører til den største indtægt

- og ser stor på, om du gerne vil have dine opslag ud til alle i dit lokalområde.

Facebook bestemmer 100 %, hvilke annoncer og opslag, der automatisk vises på de enkelte profiler - og hvornår de vises.

Jeg har mere end én gang fået opslag om en lokal håndbold- eller fodboldkamp EFTER at kampen var spillet.

Der er hver dag masser af opslag fra dit nærområde, du ikke automatisk får vist.

Afhængigheden koster nu dyrt

Store internationale nyhedsmediers hjemmesider har fået mange besøgende ved, at folk klikker sig videre til dem fra Facebook.

Fra årsskiftet 2022/23 ændrede Facebook måden at vise opslag på.

Det betød drastiske fald i antallet af besøgende via Facebook på nyhedsmediernes hjemmesider.

Verden over fik store nyhedsmedier pludselig store udfordringer med de store fald - og med at finde nye måder at tiltrække besøgende på.

Læren er en advarsel mod at gøre sig afhængig af Facebook.

I morgen er Facebook anderledes end i dag.

Husk lige ...

Facebook er sat i verden af helt andre grunde end at servicere og skabe overblik.

Vores misforståede forståelse af Facebook gør, at vi fjerner os mere og mere fra hinanden.

- uden at bemærke det.

Hjemmesiden samler og giver overblik

- Facebook spreder og giver samme overblik som flaskepost.

Den gode hjemmeside

Når noget er delt på Facebook, tror vi, at alle ser det.

Hvilket langt fra er tilfældet.

Opslaget ses af en lille, sluttet kreds.

Efter ganske kort tid er det opslugt af mængden.

Facebook er sat i verden af helt andre grunde end at servicere og skabe overblik.

Vores misforståede forståelse af Facebook gør, at vi fjerner os mere og mere fra hinanden.

- uden at bemærke det.

Virkeligheden er, at aldrig før i nyere tid har så mange lokale vidst så lidt om så meget lokalt.

Alligevel vælger vi Facebook.

Det er jo gratis – og nemt.

Facebook skaber afstand

Valget af Facebook – og fravalget af hjemmesider, er en af hovedårsagerne til, at lokalområder bliver stadigt mere fremmede for hinanden.

Tidligere tiders mange naturlige mødesteder forsvinder ét efter ét.

Samtidig fravælger lokalområderne i vidt omfang hjemmesiden

- der ellers kunne have været det nye sted, hvor vi lærte hinanden at kende og fik LYST til at engagere os og til fortsat at mødes ude i virkeligheden.

Oplysninger på den gode hjemmeside gør den søgbar på Google

- info i opslag på Facebook springer Google over.

Hjemmesiden samler og giver overblik

- Facebook spreder og giver samme overblik som flaskepost.

Total lokal

Freelance journalist

Mogens Greve

Slotsvej 23, Karlby

8543 Hornslet

CVR 80229151

Kontakt