2LOKAL

2LOKAL

LOKALINFO

En kommentar om menighedsrådsvalg og kommunikation

August 2023

2lokalen - en kommentar ...

Klokker kirken i kommunikationen?

Siden 1990 er det procentvise medlemstal i folkekirken faldet konstant i alle årene.

Fra 89,3 procent af befolkningen i 1990 var medlemstallet pr. 1. januar 2023 faldet til 72,1 procent.

Til gengæld er gennemsnitsalderen i menighedsrådene steget

- 61 år var gennemsnitsalderen ved menighedsrådsvalget i 2020.

Generelt er det yderst begrænset, hvad du på sognenes hjemmesider læser om mennesker og om livet i og omkring kirkerne i lokalområderne.

Tilbagegangen i folkekirkens medlemstal er sket i den periode, hvor vi er blevet digitaliserede.

I samme periode har dag- og ugeblade skåret voldsomt i antallet af journalister.

Det er slut med, at alle generationer læser lokal info i lokale dag- og ugeblade.

De lokale artikler, portrætter og interviews er forsvundet fra lokalområderne i samme takt som journalisternes forsvinden.

Ingen har taget over efter journalisterne – heller ikke menighedsrådene.

Kirke.dk 19/1 2022

Nye tal fra menighedsrådsvalget i 2020 vækker bekymring for kvaliteten af de indvalgte og styrken af demokratiet i folkekirken.

Hvert fjerde sogn så under én procent af de stemmeberettigede på valgdagen.

Der findes bøger, hjemmesider og kurser, hvor præster, menighedsrådsmedlemmer og kontoransatte mfl. kan tilegne sig viden om at lave hjemmesider

- og viden om at kommunikere på hjemmesider og på Facebook.

Jeg har forgæves ledt efter blot én tilsvarende bog/hjemmeside - eller et kursus - hvor præster, menighedsrådsmedlemmer og kontoransatte mfl. kan tilegne sig viden om at bygge og renovere kirker.

Arbejdet med mursten i kirken er vigtigt

- kan kun udføres af håndværkere/fagpersoner.

Lokal kommunikation til/med lokale mennesker er sekundært

- kan udføres af alle efter et kursus.

Tænker folkekirken virkelig sådan?

De som ansættes af medier, virksomheder og organisationer m.m. for at lave kommunikation, har brugt mindst lige så lang tid på at lære sig om kommunikation, som en murer har brugt på at lære at mure.

Hvad sker der i den lokale kirke i Hornslet, Ådalen, Hvilsager-Lime og Mørke

- i hverdagen, på møder og på ture m.m.?

Hvem er menneskene i og omkring den lokale kirke?

Hvad laver menneskene, hvad tænker de, hvad drømmer de om og hvad interesserer de sig for m.m.

De som er tættest på den lokale kirke ved det

- hvad med alle andre?

Interviews, portrætter og gode historier, der gør kirken synlig, nærværende og ”tæt på” for lokalområdet hører til undtagelser på hjemmesiderne.

Kommentar på 2lokal.dk om menighedsrådsvalg og kommunikation

Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv 2017

På kirkefondet.dk kan du læse ”Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv 2017”

Et afsnit handler om det faldende medlemstal, og til slut i det står der:

Hvad er så baggrunden for den dalende tilslutning til folkekirken hos indbyggere af dansk herkomst?

- Generelt traditionsforfald?

- Besparelse ved ikke at betale kirkeskat?

- Bliver vi mere ”os selv nærmest” og kan ikke se, at kirkens diakonale funktioner kommer os ved?

- Frafald til andre religioner/kirkesamfund?

- Har efterkrigsgenerationen og deres børn oplevet så stort velfærdsløft, at man ikke ved, hvad det vil

sige at mangle og derfor ikke har brug for et fælles ståsted?

- Har psykologer/terapeuter erstattet præstens rolle som sjælesørger?

- Formidler kirken sit budskab godt nok?

- Uenighed om folkekirkens rolle?

Årsager og forklaringerne kan være mange, men det store spørgsmål er vel nok, om og hvad folkekirken kan gøre for også i fremtiden at eksistere som reel folkekirke med overvejende flertal af medlemmer i

befolkningen.

”Det store spørgsmål er vel nok …” - står der i analysen

- mit bud er, at folkekirken kan gøre (forsøge) noget.

Folkekirken generelt må på banen

Folkekirken må genoverveje sin kommunikation og have en klar og tydelig holdning til kommunikation i sognene

- og lede menighedsrådene i den retning, man beslutter sig for.

Kommunikation er et vigtigt fagområde, som menighedsrådene behøver hjælp og indsigt til for at kunne træffe gode beslutninger.

Jeg mener, at det helt grundlæggende handler om fortællinger om den lokale kirke.

Lokalbefolkningen skal i højere grad gøres nysgerrig på kirken - i højere grad se, føle, mærke og opleve kirken som en væsentlig del af det lokale fællesskab

- og måske endda ligefrem får mere lyst til at engagere sig i den.

Har menighedsrådet en mening om den nye cykelsti, som konfirmander og den øvrige menighed savner, så fortæl også gerne om den.

Prioriter faglighed i kirkens gode kommunikation til/med lokalområderne og begynd på hjemmesiderne at fortælle om aktiviteter, mennesker, drømme, håb, idéer og engagement m.m. i og omkring kirken

- fortalt på samme måde som de artikler, portrætter og interviews dag- og ugebladenes journalister tidligere skrev.

Del hjemmesidernes gode historier med konfirmanderne, med menigheden, med lokalområdet

- via link på Facebook og Instagram m.m.

At føle, mærke og kende den lokale kirke er fremmende for lysten til den - og til folkekirken.

Så meget lyst, at vi måske er/bliver medlem af folkekirken

- og nogle måske endda ligefrem får lyst til at engagere sig og stille op til valgforsamlingen.

I øvrigt … - det er generelt, at mennesketomme hjemmesider mere er reglen end undtagelsen i lokalområdet.

Ligesom folkekirken efterlyser også fodbold, håndbold, gymnastik, spejdere og Rosenholm Festival flere frivillige og mere engagement

- samtidig med, at de har mennesketomme hjemmesider.

Set i stort perspektiv befinder vi os stadig i digitaliseringens år 0.

Det er lige begyndt, og vi har endnu meget at lære - også om kommunikation.

Som du kan læse her, ser jeg nogle tendenser og mener, at vi kan påvirke dem positivt ved at handle på det

- og erkender at kan tage gevaldigt fejl.

Måske mindre åbenhed, synlighed og fælles engagement bare er/bliver helt naturlige følger af digitaliseringen.

Jeg tror det ikke … - men det kan være.

Om menighedsrådsvalg i Hornslet, Ådalen, Hvilsager-Lime og Mørke

Rosenholm - menighedsrådsvalg i Hornslet - Ådalen - Hvilsager-Lime - MørkeOm 2LOKAL

2LOKAL (total lokal) er min "træningsbane" til at skrive om noget af det, jeg også selv gerne læser om

- artikler, portrætter og interviews.

Du kan dog også støde på forskelligt lokalinfo

- 2LOKAL er også mit digitale prøvested til den slags.

På en hjemmeside er oplysningerne tilgængelige for ALLE

- på en overskuelig måde.

Opslag på Facebook ses af langt færre, end mange tror

- og forsvinder mega hurtigt i mængden.

En del mennesker er slet ikke på Facebook.

Total lokal

Freelance journalist

Mogens Greve

Slotsvej 23, Karlby

8543 Hornslet

CVR 80229151

Kontakt