2LOKAL

2LOKAL

LOKALINFO

Hvad er Mødestedet Ådalen i Skørring?

August 2023

I projekt Mødestedet skal der bygges om/renoveres i Ådalens Skole og i Ådalshallen.

Tilsagnet om støtte fra Real Dania og Lokale og Anlægsfonden betinger, at der ikke bygges nyt.

Alle tiltag skal ske i de eksisterende rammer for skole og idrætshal.

Dagplejehuset skal sælges og juniorklubbens pavillon nedlægges – og disse to funktioner indgå i Mødestedet.

Oprindeligt var det også med i planen at sælge Skørring Forsamlingshus.

Men det er siden taget ud af projektet.

Mødestedet Ådalen er seneste nye skud på den lokale stamme

- et stort projekt budgetteret til cirka 19 mio. kroner.

Borgermøde om Mødestedet Ådalen

Om Mødestedet Ådalen

En betingelse for at Mødestedet Ådalen lykkes er, at Ådalsområdet tager det til sig, bruger det og engagerer sig i det.

Og en betingelse for at det sker er, at Ådalsområdet ved, hvem og hvad Mødestedet Ådalen er

- og løbende kan følge med i, hvad der sker.

Ådalsområdets forskellige mennesker og mange aktiviteter er limen til fællesskabet/Ådalsområdet

- limen til idrætsforeningen, en lokal købmand, spejderne, menighedsrådene og til den lokale idrætshal m.m.

Mit lille bidrag til projektet er disse linjer, så du nu også kan læse lidt om Mødestedet Ådalen.

Ådalens projekt ved Ådalens Skole og Ådalshallen

Tegningerne til det 19 mio. kroner dyre projekt ligger klar.

Og ved præsentationen af projektet på Ådalens Skole 2. marts 2023 sagde formand for projektgruppen bag Mødestedet, Rønnaug Engstad Laursen, at det nu er helt sikkert, at Mødestedet realiseres.

”Real Dania og Lokale og Anlægsfonden har bevilget de ansøgte 4,5 mio. kroner til Mødestedet,” sagde Rønnaug.

"Kommunen har nu også projektet med på budgettet, og i løbet af nogle år har vi omkring 12 mio. kroner stående på kommunens anlægsbudget."

Der kan dog ske ændringer på det kommunale budget.

"Vi ved, at vi ikke nogen garanti for pengene - men har fået lidt en lovning på ikke at blive pillet af."

Der mangler cirka 3 mio. kroner, som skal hentes ved fonde.

”Vores håb er, at vi ved sommeren 2024 er i gang med at bygge, og at vi kan begynde at bruge noget af det nye i 2025."

Ådalens Skole i Skørring

Indretningen af Mødestedet Ådalen

Ådalens Skole

Mødestedet åbner Ådalens Skole for alle i Ådalsområdet – i nært samarbejde med Ådalshallen.

Idrætshal, frivillige, dagplejere, juniorklub, børneinstitution og borgere får adgang til dele af skolen og til at bruge faciliteterne.

Det slut med låste døre efter skoletid, når lokalområdet rykker ind og får adgang til store dele af skolen og dens faciliteter.

Derfor handler Mødestedet også om en ny fordeling af lokaler/funktioner.

Skolens faglokaler er nedslidte, og flere skal opgraderes for at leve op til krav/regler for undervisningen.

Folkekøkken

Der indrettes folkekøkken med 90 m2 madlavningsområde (i det gamle omklædningsrum) samt 120 m2 spise-/opholdsområde (i det nuværende musiklokale + gangområde).

Indretningen er en samling rum i mere eller mindre åben forbindelse med hinanden.

Spiseområdet kan således bruges til både ophold og ”hænge ud”, udstillinger, projektarbejde og fællesspisninger m.m.

Det fungerer desuden som foreningslokale og/eller café.

Indretningen af køkkenet sikrer, at der på samme tid kan undervises i madkundskab og tilberedes mad til eks. fællesspisning om aftenen.

Køkkenet kan også bruges til madproduktion og til udsalg og/eller fællesspisninger.

Værksteder

Tæt ved folkekøkkenet indrettes værkstedsområde med maskin- og træværksted, rum til at arbejde med stof, garn, syning, vævning og strikning m.m. samt rum til grafik, tryk, maleri og keramik m.m.

Værkstederne bliver ”professionel standard” med ”rigtige” maskiner og materialer.

Desuden laves projektrum, samlingsrum og udstillingsgang.

Musik- og teatersal

Den gamle gymnastiksal bliver til musik- og teatersal (kan også bruges til gymnastik).

Gulvet udskiftes med et tidssvarende sportsgulv.

I tilknytning til salen laves musik-, øve- og møderum.

Omfanget af teaterforeningens depotrum skal afstemmes med øvrige funktioners behov for depoter.

Generelt - skal der ved indretningen af depoter tages hensyn til, hvad elever/borgere har adgang til – og ikke har adgang til.

Videnskab

Det nuværende science/natur/teknologi nedlægges – og flyttes nyt fagfællesskab ”videnskab” i de nuværende lokaler til madkundskab og metalsløjd i skolens nederste etage.

Her laves et laboratorium – hvidt og klinisk med klinisk rene overflader.

Et lokale forberedes til brug for medie-/teknologiforståelse for at være på forkant, når/hvis faget en dag bliver obligatorisk.

Juniorklubben

Også juniorklubben rykker ind i kælderetagen.

Klubben indrettes med ”frontstage” og backstage”.

Frontstage er til synlige aktiviteter i et åbent miljø.

Backstage er et mørkere og mere skærmet miljø – måske med plads til billard eller bordfodbold.

Mellem frontstage og backstage laves et lille køkken – med disk til salg af kage og drikkevarer m.m.

Ved større behov for madlavning, er der ikke langt til folkekøkkenet på etagen over.

Juniorklubben får ny indgang – ud mod busholdepladserne.

Nærheden med videnskab og biografsalen forventes at blive et aktiv for klubben.

Ja, du læste rigtigt … - biografsalen.

Jeg har snakket med flere, der ikke har hørt om skolens biograf.

En hyggelig lille biograf med ”rigtige” biografstole – dimensioneret til maks. 50 personer.

Biografen får ny ankomstfoyer, hvor der kan være billetsalg og siddepladser.

Fra foyeren er der også adgang til juniorklubbens backstage.

Juniorklubben får opfyldt ønsket om et knallert-/cykelværksted – ved indgangsporten til skolegården i rummet til venstre.

Det er tanken, at borgere også kan komme og få hjælp til at lappe cyklen eller skrue lidt i mekanikken.

Værkstedet indrettes af frivillige i samarbejde med unge.

Digital synlighed - Mødestedet Ådalen

Ådalshallen

Forandringerne i hallen handler om bedre udnyttelse af pladsen.

Køkkenet laves om, og kontorerne og depotrummet forsvinder.

I stedet kommer der garderobe/legerum til dagplejen, lounge-område, puslerum og et lille depot.

Køkkenet deles i to – del et til halinspektørens udsalgsdisk og til at lave cafémad – del to til et åbent tekøkken tilgængeligt for alle, blandt andet dagplejerne og børnene.

Udendørs

Indgangen til hallen gøres mere indbydende.

Der kommer en lav klatrevæg, bænke, bord-/bænkesæt og afskærmende plantekasser.

I forbindelse med den indendørs café laves der ud mod boldbanerne et udendørs cafémiljø med borde, stole og bænke samt plantekasser.

Indretningen skal være fleksibel, så terrassen også kan bruges til større selskaber.

Stiforbindelse og træningsstation m.m. skaber bedre sammenhæng og inviterer brugerne af de udendørs aktiviteter til også at bruge de fælles faciliteter i hallen – og tage aktivt del i Mødestedet.

Dagplejen får indgang til legerummet i den ende af cafeteriabygningen, der vender ud mod juniorklubbens nuværende pavillon.

Når pavillonen er fjernet, laves der på arealet lege- og opholdsplads og barnevognsskur.

I skolegården laves der terrasse ved SFO-containeren.

Nye broer over kælderskakten giver sammen med store døre direkte adgang til folkekøkkenet - og forbinder en udecafé og et udekøkken med det indendørs.

Foran indgangen til juniorklubbens nye kælderlokaler, arealet mellem busholdepladserne og skolen, laves ungespot.

Terrænet sænkes for at give plads til multibane med siddetrapper og til indretning af område til bålhygge m.m. – afskærmet fra indkig fra vej og legeplads af hækken.

Tilgangen til hal og skole og mellem de forskellige aktiviteter tænkes både funktionel og indbydende.

Der laves forskellige opholdsmiljøer med siddeplinte, plantekasser og solsejl m.m.

Master med spots sørger for stemningsbelysningen i de mørke timer.

IF Ådalen - beachvolley ved Ådalshallen

Samdrift på en helt ny måde

Kommunen står for en del af forbedringerne i den selvejende idrætshal – blandt andet indretning af lokale til dagplejerne.

Det stiller således store krav til samarbejdet, når kommunen er bygherre i lokaler ejet af hallen.

Både skole og idrætshal skal kunne fungere, mens arbejdet står på.

Hallen skal tage hensyn til sine brugere og aktiviteter, og skolen skal lave nødløsninger for lokaler, undervisning og eksamener m.m.

Der er søgt penge ved Landdistriktspuljen til at afprøve en helt ny netværksorganisering.

Ansøgningen fortæller, at ingen af Ådalsområdets foreninger eller kommunale funktioner har ressourcer eller overskud til selv at løfte Mødestedets driftsopgaver.

Derfor skal en ny organisering fordele driften i et netværk af 20, 30 eller 40 frivillige og kommunalt ansatte.

Efter sigende er Ådalsområdet første sted i Danmark, hvor frivillige og kommunalt ansatte på den måde er fælles om dele af driften i skole og idrætshal.

Test + første spadestik

En test og afprøvning af samarbejdet og det store netværks opgaver markerer jvnf. ansøgningen samtidig første spadestik for Mødestedet.

Styregruppen fastsatte en fredag til test og spadestik

- og offentliggjorde fredagen forinden datoen i en begivenhed på Facebook.

Desuden var der to dage inden en annonce i Lokalavisen.

Signaturbillede til kommentaren på 2lokal.dk

2lokalen - en kommentar ... - om Mødestedet Ådalen i Skørring - Ådalsområdets mødested ved Ådalens Skole og Ådalshallen

Om 2LOKAL

2LOKAL (total lokal) er min "træningsbane" til at skrive om noget af det, jeg også selv gerne læser om

- artikler, portrætter og interviews.

Du kan dog også støde på forskelligt lokalinfo

- 2LOKAL er også mit digitale prøvested til den slags.

På en hjemmeside er oplysningerne tilgængelige for ALLE

- på en overskuelig måde.

Opslag på Facebook ses af langt færre, end mange tror

- og forsvinder mega hurtigt i mængden.

En del mennesker er slet ikke på Facebook.

Total lokal

Freelance journalist

Mogens Greve

Slotsvej 23, Karlby

8543 Hornslet

CVR 80229151

Kontakt