2LOKAL.DK + 8543.dk 8544.dk

2LOKAL.DK + 8543.dk 8544.dk

En kommentar om Kulturgrunden i 8543 Hornslet

Signaturbillede til kommentaren på 2lokal.dk

August 2023

2lokalen - en kommentar ...

Den flade Kulturgrund midt i Hornslet må meget gerne blive ved med at være flad

- frem for op ad bakke.

Et super godt middel til at lykkes med det er et fundament af aktuel og god info

- til understøttelse af dialogen og det lokale engagement.

Fundamentet kan brede tanker, idéer, planer og status m.m. ud

- gennem aktuel og kontinuerlig info og artikler.

Tilsammen deltog cirka 150 borgere i de to seneste generalforsamlinger + borgermødet 13. maj 2023.

En del af dem var gengangere.

Med lidt god vilje er vi måske 100 hovedsageligt lidt ældre personer (gennemsnitsalder 50+), der på de tre møder lyttede til info fra Kulturgrunden om det store projekt.

I mine øjne gemmer der sig stort potentiale i at gøre Kulturgrunden synlig for endnu flere

- ikke mindst nogle med lidt nyere personnumre.

Et af midlerne er at fylde en masse gode og spændende artikler og info på kulturgrunden.dk

- som udgangspunkt for at give Hornslet LYST til at engagere sig i det spændende projekt.

Det er rigtig fint at prioritere datoer på Facebook

- og rigtig rigtig fint at gøre andet og mere end det.

Mulige artikelemner om Kulturgrunden

- tanker og visioner, inddragelse af borgere, samarbejde med Kom-Bi og bibliotek, hvorfor flytte biblioteket, skal egnsarkivet flytte, hvor er tilflytterne?, kulturhusets aktiviteter, foreningslivet og kulturhuset, hvem er kulturhuset for, erhvervslivets rolle/fordele m.m., erhvervssponsorater/-samarbejde, tanker om Henning Sørensens forslag, tanker om bæredygtighed, hvad ønsker borgerne, hvad snakker bestyrelsen om p.t. + meget, meget, meget mere.

Bemærk

Heldigvis gør nogle rigtig meget for andre og for fællesskabet

- og fortjener al mulig ros for det.

Ordene her i kommentaren handler ikke om at flytte fokus fra det gjorte til det ugjorte

- men om at tilføre mere værdi til det igangværende.

Og det kan god kommunikation.

Lad os sætte det du gør til 100 procent.

Sæt det gjorte ned til 80 procent og brug de 20 procent på god kommunikation.

Så bliver 100 procent indsats til 125 procent værdi ... - eller mere.

100 procent minus 20 procent

= 125 procent

Portrætter og interviews

- hvem er MENNESKENE – menneskenes forventninger, ønsker, idéer, drømme - bestyrelsen, borgere, handels- og foreningslivet, tilflyttere, børnefamilier, ældre mfl.

Hornslet HAR allerede i dag et godt bibliotek.

Det ER belastende for klimaet at bygge nyt kulturhus.

Facebook opslag om flytning af Hornslet Bibliotek

Fotori fra Kulturgrunden i Hornslet

syddjurs.lokalavisen.dk

Flere debatindlæg om kulturhusets skadelige indflydelse på klimaet - og forslag til byrådet i Syddjurs om at stille projektet i bero

Der er (forhåbentlig) også gode argumenter for alligevel at bygge et kulturhus

- for alligevel at flytte biblioteket til det nye kulturhus og for at bruge 100 mio. kroner at bygge et kulturhus.

Den nærmeste til god argumentation for er kulturhus er organisationen bag kulturhuset.

God kommunikation og synlige mennesker skal give andre LYST til at blive en del af kulturgrundens åbne debat, LYST til dialog om Kulturgrunden og kulturhuset og LYST til at engagere sig.

Velbegrundet kritik står stærkt, hvis/når den står alene.

Woodconstruction A/S i Hornslet er med til at opføre et af Danmarks højeste og mest bæredygtige træhuse - og ved måske noget om bæredygtige kulturhuse.

Kom-Bi er en væsentlig del af Kulturgrunden

- og har måske noget på hjerte om sin rolle, tanker, drømme og idéer m.m.

Hornslet Distriktsråd har til formål at fremme udviklingen inden for bosætning, erhverv, kultur og fritid/idræt, institutioner, handelsliv og infrastruktur m.m.

- og har måske noget på hjerte om distriktsrådets involvering og engagement i kulturhuset.

Henning Sørensen fra Hornslet har lavet et spændende forslag

- der måske også er bemærket af Kulturgrunden.

Kulturgrunden i Hornslet på 2lokal.dk

Kulturgrunden i Hornslet - forløberen for Hornslets kommende kulturhus i tilknytning til Kom-Bi lige midt i byenOm 2LOKAL

Jeg er så heldig, at det håndværk jeg har arbejdet med en stor del af livet, også var/er hobby.

2(total)LOKAL og artiklerne er hobby

- og med til at holde skrivehåndværket ved lige.

Også her i dit lokalområde ser du skrivehåndværket være afløst af hurtige gør-det-selv tekster på Facebook.

Før du får set dig om, foregår gør-det-selv med hjælp fra kunstig intelligens.

Om nyt så er bedre end "godt gammelt håndværk" ...

- ja, det har mange andre typer håndværkere også tænkt i årenes løb.

Total lokal

Freelance journalist

Mogens Greve

Slotsvej 23, Karlby

8543 Hornslet

CVR 80229151

Kontakt