2LOKAL

2LOKAL

LOKALINFO

En kommentar om Kulturgrunden i Hornslet

Signaturbillede til kommentaren på 2lokal.dk

August 2023

2lokalen - en kommentar ...

Den flade Kulturgrund midt i Hornslet må meget gerne blive ved med at være flad

- frem for op ad bakke.

Et super godt middel til at lykkes med det er et fundament af aktuel og god info

- til understøttelse af dialog og lokalt engagement.

Fundamentet kan brede tanker, idéer, planer og status m.m. ud

- gennem aktuel og kontinuerlig info og artikler.

Tilsammen deltog cirka 150 borgere i de to seneste generalforsamlinger + borgermødet 13. maj 2023.

En del af dem var gengangere.

Med lidt god vilje er vi måske 100 hovedsageligt lidt ældre personer (gennemsnitsalder 50+), der på de tre møder lyttede til info fra Kulturgrunden om det store projekt.

I mine øjne gemmer der sig stort potentiale i at gøre Kulturgrunden synlig for endnu flere

- ikke mindst nogle med lidt nyere personnumre.

Et af midlerne er at fylde en masse god og spændende info på kulturgrunden.dk

- som udgangspunkt for at give Hornslet LYST til at engagere sig i det spændende projekt.

Artikler om Kulturgrunden

- tanker og visioner, inddragelse af borgere, samarbejde med Kom-Bi og bibliotek, hvorfor flytte biblioteket, skal egnsarkivet flytte, kulturhusets aktiviteter, foreningslivet og kulturhuset, hvem er kulturhuset for, erhvervslivets rolle/fordele m.m., erhvervssponsorater/-samarbejde, tanker om Henning Sørensens forslag, tanker om bæredygtighed, hvad ønsker borgerne, hvad snakker bestyrelsen om p.t. + meget, meget, meget mere.

Bemærk

Heldigvis gør rigtig mange rigtig meget for andre og for fællesskabet

- og fortjener al mulig ros for det.

Ordene her i kommentaren handler ikke om at flytte fokus fra det gjorte til det ugjorte

- men om at tilføre mere værdi til det gjorte.

Og det kan god kommunikation.

Lad os sætte det du gør til 100 procent.

Sæt det gjorte ned til 80 procent og brug de 20 procent på god kommunikation.

Nu bliver 100 procent indsats til 125 procent værdi ... - eller mere.

100 procent - minus 20 procent

= 125 procent

Portrætter og interviews

- hvem er MENNESKENE – menneskenes forventninger, ønsker, idéer, drømme - bestyrelsen, borgere, handels- og foreningslivet, tilflyttere, børnefamilier, ældre mfl.

Hornslet HAR allerede i dag et godt bibliotek.

Det ER belastende for klimaet at bygge nyt kulturhus.

Facebook opslag om flytning af Hornslet Bibliotek

Fotori fra Kulturgrunden i Hornslet

syddjurs.lokalavisen.dk

Flere debatindlæg om kulturhusets skadelige indflydelse på klimaet - og forslag til byrådet i Syddjurs om at stille projektet i bero

Der ER også gode argumenter for alligevel at bygge et kulturhus

- og for alligevel at flytte biblioteket til det nye kulturhus.

Gode nok argumenter til også at blive fortalt

- til at blive en del af kulturgrundens åbne debat og dialog om Kulturgrunden og kulturhuset.

Velbegrundet kritik står stærkt, hvis/når den står alene.

Woodconstruction A/S i Hornslet er med til at opføre et af Danmarks højeste og mest bæredygtige træhuse - og ved måske noget om bæredygtige kulturhuse.

Kom-Bi er en væsentlig del af Kulturgrunden

- og har måske noget på hjerte om sin rolle, tanker, drømme og idéer m.m.

Hornslet Distriktsråd har til formål at fremme udviklingen inden for bosætning, erhverv, kultur og fritid/idræt, institutioner, handelsliv og infrastruktur m.m.

- og har måske noget på hjerte om distriktsrådets involvering og engagement i kulturhuset.

Henning Sørensen fra Hornslet har lavet et spændende forslag

- der måske også er bemærket af Kulturgrunden.

Kulturgrunden i Hornslet på 2lokal.dk

Kulturgrunden i Hornslet - forløberen for Hornslets kommende kulturhus i tilknytning til Kom-Bi lige midt i byenOm 2LOKAL

2LOKAL (total lokal) er min "træningsbane" til at skrive om noget af det, jeg også selv gerne læser om

- artikler, portrætter og interviews.

Du kan dog også støde på forskelligt lokalinfo

- 2LOKAL er også mit digitale prøvested til den slags.

På en hjemmeside er oplysningerne tilgængelige for ALLE

- på en overskuelig måde.

Opslag på Facebook ses af langt færre, end mange tror

- og forsvinder mega hurtigt i mængden.

En del mennesker er slet ikke på Facebook.

Total lokal

Freelance journalist

Mogens Greve

Slotsvej 23, Karlby

8543 Hornslet

CVR 80229151

Kontakt