2LOKAL

2LOKAL

LOKALINFO

Er Hornslet i Udvikling under afvikling - eller ...?

Signaturbillede til kommentaren på 2lokal.dk

August 2023

2lokalen - en kommentar ...

I afsnittet om Hornslet i Udvikling har Syddjurs Kommune på sin hjemmeside fire nyheder.

Seneste nyhed er knap et år gammel og handler om et rejsegilde på daginstitutionen Jordbærmarken 13. september 2022.

Skærmdump til kommentar på 2lokal.dk om Hornslet i Udvikling

Skærmdump 8/8 2023

For mere end halvandet år siden nedsatte Hornslet i Udvikling en Ambassadørkreds på 25 medlemmer, der skulle mødes hver anden måned for at snakke om Hornslet og om udvikling.

Ambassadørkredsen skulle også være med til at udbrede de gode historier.

Det første møde i Ambassadørkredsen blev holdt i januar 2022.

Borgerne i Hornslet har stadig til gode at få bare et lille bitte indblik i, hvem Ambassadørkredsen er, hvad der sker på møderne, hvad der arbejdes med, hvad der kom ud af borgermødet 3. marts 2022 - og hvilke gode historier, man vil udbrede.

Borgermøde i Hornslet

Gamle netopslag på Lokalavisen og Syddjurs Netavis fortæller om borgermødet, som Hornslet i Udviklingen arrangerede i Hornslet Hallen 3. marts 2022.

Ud over de to opslag har jeg forgæves søgt på nettet efter Hornslet i Udviklings og/eller Hornslets egen info om udbyttet af mødet m.m.

Information om Hornslet i Udvikling

Umiddelbart tænker jeg det som naturligt, at den løbende information om Hornslet i Udvikling var kommet fra Syddjurs Kommune og/eller Hornslet Distriktsråd

- selv om der i invitationen til Ambassadørkredsen godt nok stod, at ambassadørerne skulle være med til at udbrede de gode historier.

Måske har Ambassadørkredsen en hjemmeside på vej til at informere om Hornslet i Udvikling og fortælle de gode historier?

Som udenforstående synes det på grænsen til useriøst at lave et sådant projekt, inddrage frivillige ambassadører og holde borgermøde m.m. uden spor information om det til omverdenen

- ikke mindst til borgerne i Hornslet.

Men der er måske en god forklaring?

På hjemmesiden stødte jeg på en særlig formular til indsendelse af gode idéer til Hornslet i Udvikling.

Min gode idé er, at der løbende fortælles om de gode idéer, der modtages – og om Hornslet i Udvikling i det hele taget.

Skærmdump til kommentar om Hornslet i Udvikling - på 2LOKAL

Skærmdump 8/8 2023

Forslag til Hornslet i Udvikling

To tilføjelser på ovenstående oversigten over de seks (fem) projekter, Hornslet i Udvikling lige nu har på tegnebrættet:

Fodboldbaner i Hornslet

Fodboldbanerne er fyldt op - hvad sætter Syddjurs Kommune og Hornslet på tegnebrættet om det?

Trafikforhold

Trafikken er allerede nu presset - hvad sætter Syddjurs Kommune og Hornslet på tegnebrættet, når (inden) den nye skole, kulturhuset og de 400 nye boliger kommer?

To mærkværdige rum

Intet projekt uden mærkværdige projektord

- organiseringen af Hornslet i Udvikling består af et "udviklingsrum" og et "beslutningsrum".

Udviklingsrummet

Projektledelsen er forankret i udviklingsrummet.

I dette rum sker inddragelsen af Ambassadørkredsen og Hornslets borgere mfl.

Inde i udviklingsrummet kommer aktørerne med udviklingsinput, der føres videre til politisk drøftelse og endelig beslutning i Byrådet.

Beslutningsrummet

Beslutningsrummet er forankret i Syddjurs Kommune.

I dette rum fremlægger projektledelsen perspektiver fra borgermøder og Ambassadørkredsen til endelig beslutning i byrådet.

I mine øjne distancerer projektmagere sig fra involverede mennesker ved brugen af underlige ord.

Hellere bruge mindre tid på at opfinde mærkværdige ord

- så projekthonoraret også kunne blive mindre.

De to rum virker nærmest som et tragikomisk pift til projektet.

Har man byggetilladelse til udviklingsrummet og projektrummet.

Og hvordan med flugtveje fra de to rum ... - hvis Hornslet i Udvikling skulle brænde sammen.

Foto til artikel om Hornslet i Udvikling - på 2lokal.dk

Hornslet i Udvikling - et projekt om udvikling, borgerinddragelse og en Ambassadørkreds med 25 frivillige borgereOm 2LOKAL

2LOKAL (total lokal) er min "træningsbane" til at skrive om noget af det, jeg også selv gerne læser om

- artikler, portrætter og interviews.

Du kan dog også støde på forskelligt lokalinfo

- 2LOKAL er også mit digitale prøvested til den slags.

På en hjemmeside er oplysningerne tilgængelige for ALLE

- på en overskuelig måde.

Opslag på Facebook ses af langt færre, end mange tror

- og forsvinder mega hurtigt i mængden.

En del mennesker er slet ikke på Facebook.

Total lokal

Freelance journalist

Mogens Greve

Slotsvej 23, Karlby

8543 Hornslet

CVR 80229151

Kontakt