2LOKAL.DK + 8543.dk 8544.dk

2LOKAL.DK + 8543.dk 8544.dk

Hornslet i Udvikling i samarbejde med borgerne

Mogens Greve - august 2023

Projektet Hornslet i Udvikling holdt 13. januar 2022 ”håndslagsmøde” med en inviteret Ambassadørkreds på 25 borgere fra Hornslet.

Derefter skulle Ambassadørkredsen holde møde cirka hver anden måned.

Hornslet i Udvikling - foto på 2lokal.dk

Nysgerrig efter at vide lidt mere om Hornslet i Udvikling og om Ambassadørkredsens arbejde m.m. klikkede jeg ind på Hornslet Distriktsråds hjemmeside

- uden at finde noget.

Det gjorde jeg til gengæld på Syddjurs Kommunes hjemmeside.

Efter at have klikket lidt rundt, tænkte jeg, at hvis andre kom på samme tanke, ville jeg give dem muligheden for også at læse om Hornslet i Udvikling her på 2LOKAL.

Kommunen har sin måde at fortælle på, og jeg har min

- og de er forskellige.

Skærmdump til artikel på 2lokal.dk om Hornslet i Udvikling

Skærmdump 8/8 2023

Mine ord om Hornslet i Udvikling

Mange nye borgere flytter til Hornslet, og der skal bygges mere og gøres plads til flere.

Hornslet i Udvikling blev startet af Syddjurs Kommune i 2021 for at være med til at sikre byens udvikling i samarbejde med borgerne.

Hornslet i Udvikling handler både om fysisk byggeri og anlæg, om at dyrke det lokale sammenhold

- om alt det gode, der allerede findes og om at udvikle nyt.

Nye projekter skal styrke Hornslet som en attraktiv by for bosætning, handel og fritid.

Det nye skal koordineres med igangværende projekter, og der skal tænkes på tværs og skabes sammenhæng.

Hensigten er at lade Hornslet i Udvikling leve og udvikle sig i takt med udviklingen

- og i takt med nye behov.

Skærmdump til artikel på 2lokal.dk om Hornslet i Udvikling

Skærmdump 8/8 2023

Ambassadørkreds af borgere

Som en del af Hornslet i Udvikling nedsatte Syddjurs Kommune i december 2021 en Ambassadørkreds med 25 særligt udvalgte aktører med relation til byen.

”Syddjurs Kommune samler indsatserne i Hornslet under én paraply og har brug for lokale ambassadørers viden, indspark og hjælp til at udbrede de gode historier. Derfor skriver vi til dig,”

- lød det indledningsvis i invitationen til borgere om at blive medlem af Ambassadørkredsen.

Ambassadørkredsen er nedsat for at komme med input til projekter fra Syddjurs Kommune.

Derudover skal Ambassadørkredsen være med til at forme den overordnede vision for det fremtidige Hornslet og være med til at sprede de gode budskaber om byens udvikling.

Der blev afholdt et håndslagsmøde i Ambassadørkredsen 13. januar 2022, og på hjemmesiden oplyses, at man næste gang mødes til en visionsworkshop 2. februar 2022.

Lokalavisen og Syddjurs Netavis fortalte om et borgermøde med Hornslet i Udvikling som arrangør

- i Hornslet Hallen 3. marts 2022.

Skærmdump til artikel på 2lokal.dk om Hornslet i Udvikling

Skærmdump 8/8 2023 - tilsyneladende har Syddjurs Netavis stoppet sine aktiviteter i Syddjurs.

To rum

Organiseringen af Hornslet i Udvikling består af et "udviklingsrum" og et "beslutningsrum".

Udviklingsrummet

Projektledelsen er forankret i udviklingsrummet.

I dette rum sker inddragelsen af Ambassadørkredsen og Hornslets borgere mfl.

Inde i udviklingsrummet kommer aktørerne med udviklingsinput, der føres videre til politisk drøftelse og endelig beslutning i Byrådet.

Beslutningsrummet

Beslutningsrummet er forankret i Syddjurs Kommune.

I dette rum fremlægger projektledelsen perspektiver fra borgermøder og Ambassadørkredsen til endelig beslutning i byrådet.

Hornslet i Udvikling - kontor

Tingvej 18 - Hornslet

På syddjurs.dk oplyses, at der kan laves mødeaftale med byplanlægger og projektleder Melike Gültekin

megu@syddjurs.dk, 8753 5298, 2476 8516.

Signaturbillede til kommentaren på 2lokal.dk

2lokalen - en kommentar ... - er Hornslet i Udvikling under afvikling ... - eller?Om 2LOKAL

Jeg er så heldig, at det håndværk jeg har arbejdet med en stor del af livet, også var/er hobby.

2(total)LOKAL og artiklerne er hobby

- og med til at holde skrivehåndværket ved lige.

Også her i dit lokalområde ser du skrivehåndværket være afløst af hurtige gør-det-selv tekster på Facebook.

Før du får set dig om, foregår gør-det-selv med hjælp fra kunstig intelligens.

Om nyt så er bedre end "godt gammelt håndværk" ...

- ja, det har mange andre typer håndværkere også tænkt i årenes løb.

Total lokal

Freelance journalist

Mogens Greve

Slotsvej 23, Karlby

8543 Hornslet

CVR 80229151

Kontakt

2lokal@djursk.dk

Mobil 4111 9910