2LOKAL.DK + 8543.dk 8544.dk

2LOKAL.DK + 8543.dk 8544.dk

Hornslet Bibliotek skal flytte fra Tinghuset til det nye kulturhus

Mogens Greve - 29. marts 2023

Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede 20. marts 2024 at flytte bibliotek fra Tinghuset i Hornslet til byens kommende kulturhus på kulturgrunden – nabogrund til biografen Kom-Bi.

Forud for beslutningen havde der blandt været en dialog mellem kulturhusets styregruppe og eksperter fra Lokale og Anlægsfonden og fra Nordea-Fonden om den eventuelle flytning af biblioteket.

Hornslet Bibliotek skal flytte

Fotoet er fra 15. december 2006 - dagen hvor det sidste retsmøde blev afholdt i Tinghuset i Hornslet.

Den tidligere retssal er i dag en del af Hornslet Bibliotek.

50.000 ugentlige enkeltbesøg på Hornslet Bibliotek

Kulturhuset og Kom-Bi skal integreres med hinanden og foruden bibliotek blandt andet indeholde biograf, kulturskole, musik-, teater- og foreningsaktiviteter og borgerservice.

Kulturhuset forventes at stå færdigt i slutningen af 2028.

I 2022 registrerede Hornslet Bibliotek i Tinghuset mere end 50.000 enkeltbesøg fordelt over en uge.

Dette tal forventes at udgøre cirka 40 procent af enkeltbesøgene i det kommende kulturhus.

Retssalen i Tinghuset i Hornslet

Mens retssalen i Tinghuset endnu var i brug - en måned inden det sidste retsmøde i 2006.

Bemærk de fine bøger bag dommerens plads.

Kulturhus til 100 mio. kroner

Den samlede investering for kulturhuset budgetteres til cirka 100 mio. kroner.

I skrivende stund bidrager Syddjurs Kommune og Nordea-Fonden hver med 30 mio. kroner og den statslige forsøgsordning for frie bymidter med 6,3 mio. kroner.

Den fremtidige anvendelse af Hornslet Biblioteks lokaler i Tinghuset er endnu uvis.

Tidsplan

I første halvår af 2024 fokuseres på modning af kulturhusprojektet (fastlæggelse af funktioner, arealbehov og budget m.m.), stiftelse af en almennyttig ejendomsfond samt fastlæggelse af driftsorganisation og udbudsstrategi.

I andet halvår af 2024 forberedes og gennemføres en projektkonkurrence via EU-udbud.

Vinderprojektet udvælges ved udgangen af 2024.

I første halvår af 2025 skal yderligere fundraising skaffe de sidste penge, så der i sommeren 2025 kan træffes endelig beslutning om kulturhusets størrelse og indretning m.m.

I 2025 påbegyndes processen med udarbejdelse af projektlokalplan, og i andet halvår starter projekteringen

- og fortsætter ind i 2026.

Byggefasen forventes indledt i starten af 2027 - med indvielse i slutningen af 2028.

Hornslet Bibliotek

Daværende Rosenholm Bibliotek og Rosenholm Egnsarkiv flyttede i 1990 ind i Tinghuset i Hornslet.

Med officiel åbning 24. februar 2011 blev Hornslet Bibliotek udvidet fra 630 m2 til 930 m2 efter inddragelse af blandt andet den tidligere retssal.

Sidste retssag på Bitingstedet i Hornslet

Fredag 15. december 2006 var jeg med til den sidste retssag i Bitingstedets historie.

I retssalen lød sigtelsen mod en 30-årig mand på:

- vold den 4. februar 2006 ved at have kastet et ølglas i hovedet på en anden mand på Musikcafeen i Hornslet

- efter ransagning den 24. februar at være fundet i besiddelse af 2,5 kg hampplanter

- salg af hash

- besiddelse af kokain og amfetamin til eget brug.

Havde et mindre gartneri

Manden nægtede, at han bevidst havde ramt en anden i hovedet med et ølkrus, erkendte besiddelse af hampplanterne men ikke at det var med videresalg for øje - og erkendte besiddelse af kokain og amfetamin til eget brug.

Under sagen blev det udtrykt således, at hans lejlighed i Hornslet lignede et mindre gartneri.

Da voldsofferet skulle afhøres, bad vedkommendes advokat om, at tiltalte satte sig ned til tilhørerne bag i retslokalet, således at ofret undgik at se på ham under afhøringen

- hvilket dommeren sanktionerede.

Foruden mig sad også tiltaltes storebror og mor på tilhørerpladserne.

Udsættelse af den sidste sag

Voldsofferet forklarede om sagen og om, hvordan han måtte gå til psykolog og havde måttet opgive sin uddannelse på grund af episoden.

To vidner belastede den tiltaltes forklaring om, at det ikke var med vilje, at han ramte offeret i hovedet.

Tiltaltes advokat, Hanne Sølgaard, havde ikke kunnet få kontakt med tiltalte før ganske kort forinden retssagen, da han havde været ude at rejse.

Efter at have snakket med anklagede ønskede Hanne Sølgaard endnu et vidne indkaldt, som havde været sammen med tiltalte på gerningstidspunktet.

Således endte den sidste retssag med at blive udsat til senere behandling i Århus, så det nye vidne kunne indkaldes.

Offeret havde fremsat erstatningskrav, som der også først skulle tages stilling til senere.

Sidste retssag i Tinghuset i Hornslet

Den 15. december 2006 kl. 11 - dommer Anders Stokbro Jensen i midten sammen med de to domsmænd - og advokat Hanne Sølgaard tv. - få minutter efter at det blev besluttet at indkalde endnu et vidne.

Den sidste retssag i Tinghusets historie kunne derfor først senere afgøres i retten i Århus.

(Bemærk at man nu har pakket bøgerne i reolen bag dommeren ned).

Merete Vinther i Tinghuset i Hornslet

For 60-årige Merete Vinther fra Rønde var lukningen af Bitingstedet også et farvel til arbejdspladsen gennem 40 år.

22. december 2006 drejede Merete nøglen for sidste gang.

Foruden de retssager, hun beskæftigede sig med, indebar jobbet også fogedsager, skiftesager, konkurser og gældssaneringer.

Som eneste ansatte varetog Merete desuden en række praktiske opgaver.

"Jeg måtte selv sørge for papir og kontorartikler og den slags – og skifte pærer - dem i retssalen var de værste.

Og når vandhanen løb, skulle jeg huske at tage en tang med hjemmefra.

En gang ville de også have mig til at aflæse vandmåleren, men der sagde jeg altså fra. Måleren sidder i en brønd på fortovet ude ved Tingvej."

Nedlæggelsen af Bitingstedet i Hornslet

Nedlæggelsen af Bitingstedet skete i forbindelse med den nye retsreform med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2007, hvor Syddjurs Kommune kom under Randers Retskreds.

Siden Rosenholm Kommunes overtagelse af bygningen i 1977 havde retten haft 160 m2 stillet gratis til rådighed.

Hack Kampmanns historiske bygning i Hornslet blev taget i brug i 1911.

Tinghusets historie indbefatter blandt andet tingsted, arresthus, politistation, dommerbolig, bibliotek og egnsarkiv.

Daværende Rosenholm Kommune var kun ”en hårsbredde” fra at gøre bygningerne til rådhus sammen med nybyggeri i Tinghusparken

- men valgte at bygge helt nyt rådhus midt i Hornslet.

Tinghuset i Hornslet

Dommer og domsmænd kunne gennem hullet i døren tage et kig ind i retssalen, inden de gik ind.

Tinghuset i Hornslet

Dommerens kontor i Tinghuset i Hornslet.

Tinghuset i Hornslet

Ventepladser foran døren ind til retssalen.

Om 2LOKAL

Jeg er så heldig, at det håndværk jeg har arbejdet med en stor del af livet, også var/er hobby.

2(total)LOKAL og artiklerne er hobby

- og med til at holde skrivehåndværket ved lige.

Også her i dit lokalområde ser du skrivehåndværket være afløst af hurtige gør-det-selv tekster på Facebook.

Før du får set dig om, foregår gør-det-selv med hjælp fra kunstig intelligens.

Om nyt så er bedre end "godt gammelt håndværk" ...

- ja, det har mange andre typer håndværkere også tænkt i årenes løb.

Total lokal

Freelance journalist

Mogens Greve

Slotsvej 23, Karlby

8543 Hornslet

CVR 80229151

Kontakt