2LOKAL

2LOKAL

LOKALINFO

En kommentar om Hornslets næste byggegrunde og boliger

Signaturbillede til kommentaren på 2lokal.dk

August 2023

2lokalen - en kommentar ...

På forkant (?) med nye byggegrunde og boliger i Hornslet

I sommeren 23 er/var Hornslet IF fodbold meget på banen om den trængte banesituation.

Det var kendt længe, at kommunen ville sælge byggegrunde lige op til baneanlægget

- og derved fjerne den mulighed for baneudvidelse.

Det var kendt længe, at udvidelsen af Hornslet Skole skulle bygges lige op ad den i forvejen slidte opvisningsbane.

HIF fodbold ville måske have gjort det noget nemmere for sig selv og måske have være mindre på bagkant

- ved at have krævet, at Syddjurs Kommune anviste et sted for næste baneudvidelse, INDEN kommunen satte en prop i det meste oplagte sted at udvide

- til fordel for kommunale byggegrunde.

Politikerne i Syddjurs ville have gjort hverdagen noget nemmere for de frivillige i HIF fodbold ved at have sørget for en afklaring om baneudvidelse, INDEN de satte en prop i det mest oplagte sted at udvide

– til fordel for kommunale byggegrunde.

Kunstgræsbane

Kunstgræsbaner er normalt noget, foreningerne selv står for anlæggelse af.

Politikerne i Syddjurs ville have gjort hverdagen noget nemmere for de frivillige i HIF fodbold ved klar og tydelig kommunikation om, at den nye skole også skal bruge foreningens opvisningsbane.

HIF fodbold ville have gjort hverdagen noget nemmere for sig selv og sine frivillige ved at have startet et projekt med en ny kunstgræsbane, INDEN skolebyggeriet starter her i 2023.

Den nuværende græs-opvisningsbane klarer ikke en belastning fra både HIF fodboldspillere og skoleelever.

I sensommeren 2023 er Hornslet IF og Syddjurs Kommune i dialog om én ny kunstgræsbane.

Ud fra mit kendskab til fodboldafdelingens trængsler allerede nu + beslutningen om 400 nye boliger i Hornslet Vest, dækker én enkelt kunstgræsbane hverken helt eller halvt det forudsigelige behov for flere fodboldbaner.

Allerede i dag er fodboldafdelingen presset, og man VED, at der med 400 nye boliger følger mange nye fodboldspillere.

Vil man undgå igen at komme på bagkant, er det NU, politikerne i Syddjurs Kommune og Hornslet IF skal på banen og finde de nye fodboldbaner til Hornslet IF.

Hornslets nye skole ved Hornslet Hallen

Er Hornslet på FORKANT med byggegrunde og boliger?

Er HIF fodbold og politikerne (+ Hornslet generelt) på forkant, når byrådets beslutning om 400 nye boliger sættes i værk.

Bruger man tiden LIGE NU til initiativer, der tager højde for følgerne af de mange nye borgere.

Måske der allerede er en plan?

- der bare lige mangler at blive gjort synlig for Hornslets borgere og andre.

Beslutningen om byggegrunde og boliger er taget

Beslutningen om de op til 400 nye boliger er taget.

Hvis du vil sikre den nødvendige kapacitet med hensyn til børnepasning, trafik, skolegang og fodbold m.m., er det LIGE NU, du skal tage hånd om eventuelle udfordringer for at være på forkant.

Hvad gør Hornslet lige nu?

Hvad gør politikerne lige nu?

Hvem skal jeg/vi stemme på ved næste kommunalvalg for at sikre et byråd, der er på forkant med udfordringer og udvikling i Hornslet – og gør det nødvendige lige nu?

Trafikken i og omkring Hornslet

Nogle gange stener trafikken allerede nu til ved udkørslen fra Rema 1000 og fra Hornslet Motionscenter

- og måske også andre steder.

Når familier er flyttet ind i de 400 nye boliger, betyder det endnu større trafikbelastning rundt om i Hornslet.

Det VED man allerede inden byggegrundene udbydes til salg.

Hvis det nye kræver, at der gøres noget i forhold til trafik og/eller p-pladser

- hvad gør du så lige nu for at sikre, at den nødvendige kapacitet er klar, når der bliver brug for den?

Åbne spørgsmål til Hornslet og/eller til politikerne

Hvor mange børn forventes der at ”følge med” 400 nye boliger?

Hvor skal børnene

- passes i vuggestue?

- gå i børnehave?

- gå i skole?

- spille fodbold?

Børn fra Halling har 9 km skolevej til Ådalens Skole i Skørring.

Der er 7 km fra Hornslet Skole til Ådalens Skole.

Hornslet Skole mangler plads.

Ådalens Skole har masser af plads.

Har man overvejet, eller overvejer man, at lade børn fra Hornslets skoledistrikt gå på Ådalens Skole?

Hvorfor … - hvorfor ikke?

HIF fodbold

For HIF fodbold er der tre realistiske muligheder.

1. Der findes et stort område til udvidelse af banekapaciteten.

Finder man det – og hvor?

2. Nogle af børnene må vælge en anden fritidsinteresse end fodbold.

Siger man det til børnene og forældrene – og hvilket alternativ anviser man?

3. Der arrangeres bustransport til fodboldbanerne i Ådalen og/eller Mørke.

Gør man det?

Hvilken løsning vælger Hornslet og politikerne for fodbolden?

- og hvad siger man til de til potentielle kommende tilflyttere om muligheden for at spille fodbold?

Trafikken

Har vejene i og omkring Hornslet den fornødne kapacitet til den nuværende trafik?

- til den øgede trafik, når de 400 nye boliger er taget i brug?

Er der p-pladser nok i Hornslet den dag, hvor Kulturhuset og de 400 nye boliger er taget i brug?

Generelt

Fra tid til anden fortæller enkelte Facebook opslag om forslag, idéer og holdninger

- inden opslaget hurtigt er forsvundet i mængden.

Dykker du ned i referater i Syddjurs Kommunes forskellige udvalg, finder du også der fra tid til anden henvendelser fra Hornslet om lokale forhold.

Måske der i nogle udvalg, grupper og/eller råd i dag snakkes både vuggestue, børnehave, skole, fodbold og trafik m.m., så Hornslet når at blive klar til de mange nye borgere.

Det er dog utopi at tro, at de flere tusinde borgere i Hornslet hver især løbende læser alle kommunale udvalgsreferater.

Det giver bare god mening at én informer, så de mange slipper for at skulle lede.

Hvem skal?

Hvis det betyder noget for Syddjurs Kommune og Hornslet Distriktsråd mfl. at skabe overblik og inddrage borgerne, må man have løst udfordringen:

Hvem fortæller Hornslet om Hornslet?

Hvem skal skal løbende fortælle borgerne i Hornslet om alle byens udfordringer, initiativer, behov, planer, løsninger og nødløsninger m.m.

- Syddjurs Kommune?

- Hornslet Distriktsråd?

- andre?

- eller stadig ingen?

Byggegrunde og boliger i Hornslet Vest

Hornslet - de næste byggegrunde i Hornslet bliver ved Ågårdvej og betyder, at Rosenholm Rideklub skal flytteOm 2LOKAL

2LOKAL (total lokal) er min "træningsbane" til at skrive om noget af det, jeg også selv gerne læser om

- artikler, portrætter og interviews.

Du kan dog også støde på forskelligt lokalinfo

- 2LOKAL er også mit digitale prøvested til den slags.

På en hjemmeside er oplysningerne tilgængelige for ALLE

- på en overskuelig måde.

Opslag på Facebook ses af langt færre, end mange tror

- og forsvinder mega hurtigt i mængden.

En del mennesker er slet ikke på Facebook.

Total lokal

Freelance journalist

Mogens Greve

Slotsvej 23, Karlby

8543 Hornslet

CVR 80229151

Kontakt