2LOKAL

2LOKAL

LOKALINFO

De næste byggegrunde og boliger i Hornslet

August 2023

På begge sider af Ågårdvej - i området ved Rosenholm Rideklub - skal der bygges op mod 400 nye boliger.

Første etape af projektet Hornslet Vest med i alt 400 byggegrunde blev sendt i udbud i august 2022.

Byggegrundene ved Ågårdvej sat i bero

Tidens ugunst betød imidlertid, at Økonomiudvalget 12. oktober 2022 besluttede at annullere udbuddet for det næste store areal med byggegrunde i Hornslet.

Syddjurs Kommune oplyser, at der vil ske et genudbud, så snart det er muligt.

Hvornår det er/forventes, melder historien ikke noget om.

Hornslet og Syddjurs Kommune er ret sparsomme med info på nettet om byggegrundene i Hornslet Vest

- og deres betydning for byen.

I Økonomiudvalgets referat fra 12. oktober 2022 står der:

"Punkt 213 Status vedrørende udbudsproces for Hornslet Vest (lukket punkt)"

- og ikke mere.

I dag - ni måneder efter udsættelsen - fortæller syddjurs.dk stadig om projektet og tidsplanen

- uden at nævne udsættelsen.

Måske som et tegn på, at udsættelsen bliver af kortere varighed.

Byggegrunde Hornslet Vest på 2lokal.dk

Ifølge planen omfatter udbudsprojektet delområde 1 og 2.

Delområde 3 ved Ågårdvej udvikles, mens udbuddet står på.

I udviklingen af delområde 3 indgår en flytning af Rosenholm Rideklub

- hvortil vides endnu ikke.

Skærmdump 7/8 2023

På baggrund af en pressemeddelelse fra Syddjurs Kommune fortalte Adresseavisen Syddjurs 14. oktober 2022 om udsættelsen af udbuddet.

Signaturbillede til kommentaren på 2lokal.dk

2lokalen - en kommentar ... - er Hornslet på forkant med de næste byggegrunde og boliger ved Ågårdvej i Hornslet?Om 2LOKAL

2LOKAL (total lokal) er min "træningsbane" til at skrive om noget af det, jeg også selv gerne læser om

- artikler, portrætter og interviews.

Du kan dog også støde på forskelligt lokalinfo

- 2LOKAL er også mit digitale prøvested til den slags.

På en hjemmeside er oplysningerne tilgængelige for ALLE

- på en overskuelig måde.

Opslag på Facebook ses af langt færre, end mange tror

- og forsvinder mega hurtigt i mængden.

En del mennesker er slet ikke på Facebook.

Total lokal

Freelance journalist

Mogens Greve

Slotsvej 23, Karlby

8543 Hornslet

CVR 80229151

Kontakt