2LOKAL

2LOKAL

HJEMMESIDER

Hjemmesider - planlægning

Ofte starter en ny hjemmeside med en diskussion om hvilket hjemmesideværktøj – og så laves der aftale om det.

Selv om værktøjet er det mindst vigtige

- og rækkefølgen her er den forkerte.

NÅR du har noget at fortælle, skal du først vurdere, om hjemmesiden er det rigtige sted

- i stedet for først at anskaffe en hjemmeside og derefter vurdere, om du har noget at fortælle.

Den gode hjemmeside kræver god planlægning.

Når beslutningen om en hjemmeside er truffet, skal der først laves en plan

- strukturering, opbygning, menuer og indhold m.m.

Det er vigtigt at have en fagperson med og få alt tænkt igennem, INDEN der lægges noget på hjemmesiden.

Frivillighed på bekostning af faglighed, tenderer til at skyde sig selv i den digitale fod.

Husk lige ...

Frivillighed på bekostning af faglighed, tenderer til at skyde sig selv i den digitale fod.

Indhold og brugervenlighed

Efter planlægningsfasen skal der skabes indhold

- faste standard oplysninger, interessante tekster og løbende opdateringer.

Vi læser anderledes på nettet end på papir, så teksterne skal formuleres og opsættes til læsning på nettet.

Sproget skal være kort, præcist og let forståeligt.

Der laves aftale om at skrive ny info, artikler, portrætter og interviews – og hyppigheden af opdateringer.

Indhold, struktur og brugervenlighed er langt vigtigere for den besøgende, end om du bruger det ene eller det andet værktøj til hjemmesiden.

Total lokal

Freelance journalist

Mogens Greve

Slotsvej 23, Karlby

8543 Hornslet

CVR 80229151

Kontakt