2LOKAL.DK + 8543.dk 8544.dk

2LOKAL.DK + 8543.dk 8544.dk

Byrådets sidste sang i Hornslet

Mogens Greve - 18. marts 2024

Onsdag 13. december 2006 dækkede jeg for Lokalavisen det sidste byrådsmøde i Rosenholm Kommune.

Fra årsskiftet indgik Rosenholm Kommune i Syddjurs Kommune.

Borgmester Richard Volander med Rosenholm Kommunes borgmesterkæde

Iført borgmesterkæde i dagens anledning bød borgmester Richard Volander på rådhuset i Hornslet velkommen til det sidste byrådsmøde i Rosenholm Kommune.

Vanen tro indledte man mødet med en sang, og det var Flemming Hansen som af borgmesteren fik overdraget æren af at vælge byrådets sidste sang.

Valget faldt på ”Der er et yndigt land”.

Borgmester Richard Volander

"Og den synger man stående," sagde Flemming Hansen.

(og nej, borgmester Richard Volander var denne gang ikke uenig med Flemming Hansen - fotoet tog jeg inden Flemming Hansens opfordring).

Sidste sang ved sidste byrådsmøde i Rosenholm Kommune
Sidste sang ved sidste byrådsmøde i Rosenholm Kommune
Sidste sang ved sidste byrådsmøde i Rosenholm Kommune

Spørgetid om forurenet grund i Hornslet og om Sønderholm

I spørgetiden spurgte Henrik Madsen fra Hornslet om, hvordan han kunne sikre sig imod at sagen om hans forurenede grund i Hornslet blev glemt i Syddjurs.

"Det er i dag Jens Christiansen som varetager sagen for kommunen, og han vil fortsat være sagsbehandler i Syddjurs Kommune," svarede borgmester Richard Volander.

Niels Viderø spurgte om, hvornår man kan forvente nogle tiltag fra det tværpolitiske udvalg, som er nedsat for at se på området ved Sønderholm.

Torben Langballe lovede en statusmelding inden årsskiftet

– det blev i øvrigt oplyst, at sagen ligger ved landdistriktskonsulent Elsebeth Holm Pedersen.

Spørgetid - sidste byrådsmøde i Rosenholm Kommune

Niels Viderø havde lige et sidste spørgsmål.

Kort fra Rosenholm Kommunes sidste byrådsmøde

Det blev en stille og rolig afsked med byrådet uden de helt store diskussioner.

To tilrettede lokalplaner for boligbebyggelse ved Kildegårdsvej i Mørke samt et skilte- og facaderegulativ

– og blandt andet fastsættelse af byggehøjder og sikring af bevaringsværdige bygninger m.m. - for Hornslet bymidte blev vedtaget.

Mest snak var der om lokalplanforslaget for boligområdet mellem Løgtenvej og Eskerodvej i Hornslet, som blev godkendt med en ændring foreslået af Ellen Jensen.

Sidste byrådsmøde i Rosenholm Kommune
Sidste byrådsmøde i Rosenholm Kommune

Til slut ringede borgmester Richard Volander mødet af

Afslutningsvis udtrykte Jesper Mathiesen stor tilfredshed med den veldokumenterede overdragelse til Syddjurs, og Inger Nielsen så frem til at deltage i de kommende borgermøder som borger i Syddjurs Kommune.

Efter godt og vel en time var det tid for borgmester Richard Volander for sidste gang at ringe med klokken - for byrådet og den halve snes tilhørere.

Efterfølgende var der to lukkede sager på dagsordenen.

Sidste byrådsmøde i Rosenholm Kommune

Borgmester Richard Volander

Om 2LOKAL

Jeg er så heldig, at det håndværk jeg har arbejdet med en stor del af livet, også var/er hobby.

2(total)LOKAL og artiklerne er hobby

- og med til at holde skrivehåndværket ved lige.

Også her i dit lokalområde ser du skrivehåndværket være afløst af hurtige gør-det-selv tekster på Facebook.

Før du får set dig om, foregår gør-det-selv med hjælp fra kunstig intelligens.

Om nyt så er bedre end "godt gammelt håndværk" ...

- ja, det har mange andre typer håndværkere også tænkt i årenes løb.

Total lokal

Freelance journalist

Mogens Greve

Slotsvej 23, Karlby

8543 Hornslet

CVR 80229151

Kontakt