2LOKAL.DK + 8543.dk 8544.dk

2LOKAL.DK + 8543.dk 8544.dk

Borgerforslag om unikke byggegrunde i 8543 Karlby

Mogens Greve - november 2023

Syddjurs Kommune havde sat 3. marts 2023 som frist for indmelding af eksterne ønsker til arealudlæg i forbindelse med forberedelse af Kommuneplan 2024.

I samarbejde med Jan Laursen, Vestergården i Karlby, indsendte indehaver af Syddjurs VVS, Tom Vestergaard, et forslag om byggegrunde på et sjældent naturskønt område i 8543 Hornslet – i udkanten af Karlby.

Administrationen anbefalede i første omgang ikke at lade forslaget indgå i Kommuneplan 2024.

Tom Vestergaard foreslår attraktive byggegrunde i 8543 Karlby

Genfremsætter forslag om byggegrunde i 8543 Karlby

Økonomiudvalget behandlede indkomne forslag om arealudlæg på sit møde 25. oktober.

Forslaget fra Karlby er dog ikke at se i det 313-siders mødebilag med de mange forslag ”Beskrivelse af arealindmeldelser”.

Tom Vestergaard genfremsender nu projektet som et konkret forslag til Kommuneplan 2024 med indsendelsesfrist 6. december.

”Administrationen anbefaler eventuel boligudbygning i Lime og Skørring,” siger Tom.

”For Karlbys vedkommende anbefales renovering og genanvendelse af eksisterende bygninger, før der bygges nyt. Den prioritering er jeg lodret uenig i.”

Forslag om byggegrunde i 8543 Karlby

Kort med rød markering af det foreslåede område til nye byggegrunde i Karlby.

Godt for både 8543 Karlby og for Ådalsområdet

Nulevende borgere i Karlby har oplevet, at Brugs, købmand, skomager, frisør, smed og forsamlingshus en efter en er lukket ned, mens udviklingen samtidig er svær at få øje på.

Tom mener, at byggeriet i Karlby vil være godt for både Karlby og for Ådalsområdet (skoledistriktet for Ådalens Skole i Skørring).

”Karlby er en lige så naturlig del af Ådalsområdet som Lime og Skørring. Faktisk tror jeg, det vil være nemmere at sælge grunde i 8543 Karlby – tættere på Hornslet, letbanen og Aarhus. Og i Ådalsområdet er der mere plads end i Hornslet til flere i både skole, børneinstitution, idrætshal og idrætsforening.”

Fra de foreslåede byggegrunde i Karlby er der mindre end én kilometer længere til letbanen, end der er fra det sydlige Hornslet.

”I forhold til Hornslet er grundprisen i Karlby særdeles attraktiv. Og tilflyttere i Karlby har samme positive betydning for Ådalsområdet, som tilflyttere i Lime og Skørring har. Alle nye borgere behøver ikke at bo i Hornslet.”

Artikel om kommende byggegrunde og boliger i Hornslet.

Det mener Syddjurs Kommunes administration

Uddrag af administrationens kommentarer til Toms forslag.

Der skal som udgangspunkt sikres omdannelse af nedslidte bygninger i landsbyerne frem for udbygning.

Eventuel boligudbygning bør prioriteres i Skørring og Lime.

Eksisterende bebyggelse, herunder udtjente erhvervsbygninger, i Karlby bør omdannes og byfornyes - eventuelt gennem nedrivning - før landsbyens udvides i udtrækning og landbrugsjord inddrages i planlægningen.

Byfornyelse vil styrke landsbymiljøet og forhindre yderligere forfald.

Administrationen kan indgå i dialog med Karlby om mulighederne for omdannelse og aktiviteter i landsbyen.

Administrationen om Ådalsområdet

I Ådalen anbefaler administrationen, at de pejlemærker, der danner ramme for prioritering er

udvikling og dialog med udgangspunkt i projektet fra vugge til krukke og fokus på de generationer, der bor i og flytter til Ådalen

grøn omstilling med udgangspunkt i tankerne om at etablere energifællesskaber i Ådalen

fællesskaber mod ensomhed med udgangspunkt i de unikke landsbysamfund og mængden af forsamlingshuse i distriktet

Samlet for Ådalen anbefaler administrationen at understøtte de igangværende projekter

- og på baggrund heraf bistå de enkelte landsbysamfunds særkender gennem lokal dialog om den ønskede udvikling.Om 2LOKAL

Jeg er så heldig, at det håndværk jeg har arbejdet med en stor del af livet, også var/er hobby.

2(total)LOKAL og artiklerne er hobby

- og med til at holde skrivehåndværket ved lige.

Også her i dit lokalområde ser du skrivehåndværket være afløst af hurtige gør-det-selv tekster på Facebook.

Før du får set dig om, foregår gør-det-selv med hjælp fra kunstig intelligens.

Om nyt så er bedre end "godt gammelt håndværk" ...

- ja, det har mange andre typer håndværkere også tænkt i årenes løb.

Total lokal

Freelance journalist

Mogens Greve

Slotsvej 23, Karlby

8543 Hornslet

CVR 80229151

Kontakt